Sürücü Girişi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İş bu üyelik sözleşmesi YOLLA TEKNOLOJİ VE İNTERAKTİF HİZMETLER A.Ş. (Bundan böyle “YOLLA” olarak anılacaktır.) ile müşteri (Bundan böyle “Üye” ya da “Müşteri” olarak anılacaktır.) arasında, Hizmet Veren (Bundan böyle "Hizmet Veren" olarak anılacaktır.) aracılığıyla ürün teslimini gerçekleştirmek amacıyla akdedilmiştir.

1-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin konusu, üyenin, YOLLA’ nın sahip olduğu internet sitesi www.yolla.com.tr’ yi ve YOLLA adlı uygulamayı kullanma, siteden ve uygulamadan faydalanma şartlarının belirlenmesidir. YOLLA, HİZMET VEREN ile bu hizmeti almak isteyen Üye/Müşteri’nin bir araya geldiği, taraflara yazılım desteğinin verildiği dijital bir platformdur. Üye/Müşteri, HİZMET VEREN ile arasındaki hizmet ilişkisinde YOLLA’ nın işbu ilişkinin tarafı olmadığını, hizmet ilişkisi ve hizmet konusu faaliyete ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmadığını ve herhangi bir yükümlülüğünün olmadığını onaylar. YOLLA, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na istinaden bir taşımacılık faaliyeti yürütmemektedir. HİZMET VEREN’ler, YOLLA’nın sayılanlarla sınırlı olmamak üzere personeli, çalışanı, acentesi, iş ortağı değildir.

TANIMLAR

YOLLA : Üyelerine talep ettikleri ürün, eşya ya da emtiaların bir adresten başka bir adrese taşınarak teslim edilmesi hizmetini alma imkanı sağlayan platform sahibini, YOLLA TEKNOLOJİ VE İNTERAKTİF HİZMETLER AŞ.’ yi ifade eder.

ÜYE/MÜŞTERİ : www.yolla.com.tr adlı internet sitesine üye olarak ya da YOLLA adlı uygulamayı indirerek, sitenin ya da uygulamanın sağladığı hizmetten faydalanmayı amaçlayan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.

ÜRÜN/EŞYA/EMTİA : Üyenin bir adresten başka bir adrese taşınmasını ve teslim edilmesini talep ettiği, iş bu sözleşmenin 3.22. maddesinde sayılanlar hariç olmak üzere, azami; 30 cm boyunda, 30 cm genişliğinde, 30 cm yüksekliğinde ve 10 kg ağırlığındaki nesneleri ifade eder. İş bu sözleşmede gerektiğinde “KARGO” olarak da ifade edilecektir.

HİZMET VEREN : YOLLA TEKNOLOJİ VE İNTERAKTİF HİZMETLER AŞ. tarafından kendisine bildirilecek adresler arasında ürün/eşya/emtia taşınmasını sağlayan kişileri ifade eder.

UYGULAMA : Üyelerine talep ettikleri ürün ya da eşyaların bir adresten başka bir adrese taşınarak teslim edilmesi hizmetini alma imkanı sağlayan platformdur.

2- BAŞVURU VE ÜYELİK

Platforma üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve geçici olarak siteden ya da üyelikten uzaklaştırılmamış veya süresiz olarak yasaklanmamış olmak gerekir.

2.1. Müşteri, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir.

2.2. Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir.

3. UYGULAMANIN KULLANIMI VE TESLİMAT SÜRECİ

3.1 Müşteri, Uygulama’ya kayıt olup Uygulama’yı açtıktan sonra Hizmet Veren Çağır butonuna tıkladığında, Uygulama aracılığıyla, teslimini talep ettiği ürünün bulunduğu yere en yakın Hizmet Veren kendisine yönlendirilir ve Hizmet Veren’e ait bilgiler Müşteri’ye ulaştırılır. Üye/Müşteri ile HİZMET VEREN arasındaki hukuksal ilişki HİZMET VEREN’in kendisine bildirim geldiğinde kabul tuşuna basması ile başlar. Üye/Müşteri, HİZMET VEREN çağrı yapılan adrese ulaştığında gönderiyi hazır bulundurmayı kabul ve taahhüt eder. Üye/Müşteri’ nin, HİZMET VEREN’İ çağırdıktan sonra taşıma hizmetini almaktan vazgeçmesi halinde, üye/ müşteri başlangıçta ödemeyi kabul ettiği bedelin %20’sini HİZMET VEREN’e ödemeyi taahhüt eder.

3.2. Teslimat Süreci

Üye/Müşteri, Uygulama’ya kayıt olup Uygulama’yı açtıktan sonra, alıcının telefon numarasını, adres bilgilerini ve ayrıca taşınacak ürün/eşya/emtianın yaklaşık ağırlığı ve ölçülerini sisteme girecektir.

Ürün/eşya/emtia ve alıcı/adres bilgileri girildikten sonra YOLLA, ürüne en yakın Hizmet Veren’lere iş emrini Yollayacaktır ve işi alan Hizmet Veren adrese sevk edecektir.

Üye/Müşteri, Uygulama’ya kayıt olup Uygulama’yı açtıktan sonra, alıcının telefon numarasını, adres bilgilerini ve ayrıca taşınacak ürün/eşya/emtianın yaklaşık ağırlığı ve ölçülerini sisteme girecektir.

Ürün/eşya/emtia ve alıcı/adres bilgileri girildikten sonra YOLLA, ürüne en yakın Hizmet Veren’lere iş emrini Yollayacaktır ve işi alan Hizmet Veren adrese sevk edecektir.

Adrese Teslim Durumu: Adrese teslim durumunda, TESLİM KODU’ nu HİZMET VEREN’e belirtmesi şartı ile teslim adresinde bulunan herhangi bir kişiye teslimat yapılabilecektir.

Şahsa Teslim Durumu: Şahsa teslim durumunda ise, sisteme gönderen tarafından ismi girilen ALICI'ya , TESLİM KODU’nu HİZMET VEREN’e belirtmesi şartı ile teslimat yapılacaktır ancak teslim alacak kişi yerinde yoksa veya ulaşılamadıysa, Gönderen veya alıcı tarafından verilen talimatla teslim kodunu vermeleri şartı ile başka bir kimseye teslimat yapılacaktır.

YOLLA, Üye/Müşteri’nın her talebinde kendisine bir HİZMET VEREN’in yanıt vereceğini taahhüt edemez. YOLLA, çağrı alan HİZMET VEREN’lerin olumlu yanıt vermesi için gereken girişimleri yapar.

YOLLA, yönlendirilen araca/ Hizmet Veren’e ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, aracın Müşteri’ye olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir fakat bu bilgilerin tamamıyla doğru olmamasından dolayı sorumlu tutulamaz. HİZMET VEREN’e verilen hedef teslimat adresinin tam ve eksiksiz olması Üye/Müşteri’nın sorumluluğundadır. Gidilen adreste teslimatın kabul edilmemesi, adresin hatalı olması, göndericinin/müşterinin taşıma talebinden vazgeçmesi ve benzeri sebeplerle teslimatın gerçekleştirilememesi durumunda Üye/Müşteri ile irtibata geçilecek ve eşyanın iadesi yapılacaktır. Bu durumda Üye/Müşteri geri getirme sebebiyle, teslimat ödemesi kadar geri getirme ödemesini yapacağını kabul ve taahhüt eder. Üye/Müşteri tarafından bu ödemenin yapılmasına kadar HİZMET VEREN’ in eşya üzerinde hapis hakkı bulunmakta olup, HİZMET VEREN ödeme yapılana kadar eşyayı teslim etmeme hakkına sahiptir.

Gönderilen adreste teslim alacak kişinin, Müşterinin teslimatını istediği ürünün teslimini beklememesi veya gelen Hizmet Veren’den geçerli bir sebep olmaksızın ilgili ürünü almaması durumunda, YOLLA, Müşteri’yi Uygulama’dan çıkarma hakkını saklı tutar.

3.3. Hizmet Ücreti Ve Ödeme Esasları

HİZMET VEREN, YOLLA tarafından kendisine gönderilen online iş emrinde yazılı olan hizmet bedeli üzerinden ilgili taşımayı gerçekleştirmeyi kabul eder.

YOLLA tarafından HİZMET VEREN’in sistemine ilgili taşımanın hangi ücretle yapılacağı bilgisi girilecektir. HİZMET VEREN ilgili ücreti kabul ederse taşıma işini gerçekleştirecektir.

Üye/Müşteri tarafından ödemenin hangi tarafça (gönderici ya da alıcı) yapılacağı uygulama üzerinden seçilecektir.

YOLLA, uygulama içinde müşteriye nasıl bir ödeme seçeneği sunmuşsa müşteri sadece o ödeme seçeneklerini kullanabilir, HİZMET VEREN’de bu ödeme şeklini kabul etmiş sayılır.

HİZMET VEREN, yapmış olduğu teslimatlar karşılığı oluşan hak edişini müşteriden (duruma göre gönderici ya da alıcıdan ) fatura karşılığı nakit olarak tahsil edecektir.

Üye/müşteri GÖNDERİCİ, kredi kartı ile ödeme yapmak istediğinde Yolla uygulamasındaki kredi kartı ile ödeme bölümünden ödemeyi yapabilecektir ve HİZMET VEREN’ in sistem üzerinden kredi kartı ile tahsilat yapamaması sebebi ile Yolla bu ödemeyi Aracı olarak sanal pos ile alıp işin tamamlanmasına müteakip bir sonraki iş gününde HİZMET VEREN’ in banka hesabına gönderecektir. Ancak bu işin faturası Hizmet Veren tarafından kesilecektir. ALICI ödemeli olması durumunda ödeme Hizmet Veren tarafından Alıcıdan her zaman nakit olarak fatura karşılığı tahsil edecektir.

3.3.1. Müşteri, YOLLA tarafından sağlanan hizmetlerin ücrete tabi olduğunu kabul eder. Müşteri, Uygulama’yı kullanarak talimatını verdiği teslimata ilişkin hizmet bedelinin tamamını Hizmet Veren’e ödemekle yükümlüdür. Hizmet ücretine, yürürlükteki vergi mevzuatı uygulanır. Ancak hizmet ücretine KDV dahil değildir.

3.3.2. Hizmet ücreti, taşınması ve teslim edilmesi talep edilen ürün/eşya/emtia’ nın teslimi ile birlikte Müşteri tarafından derhal ödenebileceği gibi, müşterinin başlangıçta uygulama üzerinde belirtmesi şartı ile alıcı tarafından da ödenebilir.

YOLLA, Üye/Müşteri ile Hizmet Veren’i bir araya getiren bir platformdur ve ödemeden kaynaklı anlaşmazlıkların tarafı değildir. YOLLA, Tarafların arasındaki ödeme ve tahsilat nedenli sorunlardan dolayı muhatap tutulamaz. YOLLA, Platform dahilinde hizmetin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek, hasar görecek gönderilerden sorumlu değildir.

3.3.3. Müşteri tarafından ödenen hizmet ücreti, YOLLA aksini belirtmedikçe nihaidir ve geri ödenmez.

3.3.4. Müşterinin HİZMET VEREN' den hizmetleri aldığı sırada, aldığı hizmetler için daha düşük ücret talep etme hakkı saklıdır. YOLLA, belirli bir hizmet için HİZMET VEREN' den gelen ücret değişikliği taleplerini yanıtlayacaktır.

3.3.5. YOLLA, kendi takdirine bağlı olarak hizmetlerin tümünü veya bir kısmını ücretlendirme, ücreti kaldırma veya değiştirme hakkını saklı tutar.

3.3.6. Müşteri ulaşımın güçlüğü sebebi ile bazı coğrafik bölgelerde ya da taleplerin yoğun olduğu zamanlarda ücretlerin büyük oranda artabileceğini kabul ve beyan eder. Müşterinin hesabında uygulanan ücretlerden veya miktarlardan haberi olup olmamasına bakılmaksızın, müşterinin sorumlu olacağı koşuluyla bu durum uygulanabilir. YOLLA müşteriyi, ücretlerden haberdar etmek için ciddi bir çaba gösterecektir.

3.3.7. YOLLA zaman zaman bazı kullanıcılara (üye/müşteri), aynı ya da benzer hizmetler için farklı fiyat ve ücretlendirmeyi içeren promosyon teklifleri ve indirimleri sunabilir. Bu promosyon teklifleri ve indirimleri yalnızca YOLLA tarafından belirlenen kullanıcıları (üye/müşteri) kapsar. Diğer üye/müşterilerin buna dayanarak ücret değişikliği talep etmek hakkı bulunmamaktadır.

3.3.8. Üye/müşteri tarafından ödenen hizmet ücreti tamamen, sağlanan hizmetin karşılığı olup, Hizmet Veren’e bahşişi içermez. Üye/müşteri HİZMET VEREN' e bahşiş olarak ek ödeme yapmakta özgür olduğunu, ancak buna zorunlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.3.9. Üye/müşteri tarafından Hizmet Veren alışverişe gönderildiğinde, yapılan alışveriş faturası yada fişi tutarı ile taşıma bedeli Üye/müşteri tarafından Hizmet Veren’e NAKİT olarak ödenir.

3.4.Üye/Müşteri’ nin Hak Ve Yükümlülükleri

Üye/Müşteri, üyelik prosedürünü yerine getirirken, uygulamadan faydalanırken ve uygulamadaki veya sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, uygulama ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yukarıda belirtilen tüm şart ve kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4.1. Ürün/eşya/emtia’ nın motosikletle ve elde karadan taşınma koşullarına ve kargo mahiyetine uygun olarak ambalajlanmış olması, gönderenin/üye/müşteri’ nin sorumluluğundadır. Ambalaj yeterli, muhkem ve sarsıntıya dayanıklı olmalıdır. Aksi durum nedeniyle oluşacak zarar ve ziyandan Üye/müşteri sorumludur.

3.4.2. Üye/Müşteri, gerek kendisi, gerek nam ve hesabına hareket etmiş olduğu kişi, gerek taşınacak ürün/eşya/emtia’ yı teslim alacak kişi hakkında ve gerekse de taşınacak ürün/eşya/emtia’ nın muhteviyatı ile ilgili mevzuat gereği vermesi gereken tüm bilgi ve belgeleri YOLLA’ ya vermekle yükümlüdür.

3.4.3. Taşımanın tüm evrelerinde gerçekleşecek vergi ve diğer mali denetimlerde, ticari emtia olup da yasal olarak taşıma esnasında bulundurulması gereken evrakların eşyayla birlikte Hizmet Veren’e teslim edilmemesinden veya eksik teslim edilmesinden doğan sorumluluk ÜYE MÜŞTERİ' ye aittir.

3.4.4. HİZMET VEREN' in, Üye/müşteri’ ye karşı sorumluluğu kusur esasına dayanır. HİZMET VEREN kusuru olmaksızın meydana gelecek hasar ve ziyandan mesul değildir.

3.4.5. Kargonun hasar veya ziyanı halinde tazmin bedeli eşyanın taşınmak üzere teslim alınmış olduğu yerdeki değerine göre belirlenir. Hasar halinde durum ve şartlara göre kargonun tamir bedeli veya hasarsız değeri ile hasarlı değeri arasındaki fark tazmin bedeli olarak Hizmet Veren tarafından ödenir. Ancak eşyanın zarara uğraması durumunda YOLLA hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

3.4.6. Üye/müşteri kargo içeriğinin ispatına yarar gerekli evrakları Hizmet Veren’e vermekle mesuldür. Aksi halde taşınacak ürün/eşya/emtia’ ya zarar gelmesi halinde taşıma ücretinin iadesi dışında bir bedel talep edemez.

3.4.7. Kargonun gönderilene teslimi esnasında kayıtsız şartsız kabulü halinde kargonun hasarsız teslim edildiği varsayılır. Bu halde TTK 889 hükümleri caridir.

3.4.8. Üye/Müşteri’ nin, iş bu sözleşme konusu hizmeti aldıktan sonra gerek YOLLA adlı uygulama gerekse de HİZMET VEREN hakkındaki deneyimini puanlama ve geribildirim bırakma şansı olacaktır.

3.5. Müşteri, Uygulama aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu Hizmet Verenleri, Uygulama içindeki Bize Ulaşın bölümünden YOLLA’ ya bildirebilir ve fakat YOLLA, Hizmet Veren’lerin davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Uygulama, Müşteri'lere, sadece; Hizmet Veren’ler aracılığıyla ürün ya da eşyanın teslim edilmesi imkanı sağlayan bir platformdur. Uygulama ürün satışı gerçekleştiren ya da taşıma taahhüdü olan bir platform değildir. YOLLA, Hizmet Veren'lere gerekli uyarıları yapar, benzer hataları tekrarlayan Hizmet Veren'lerle iş ilişkisini keser.

3.6. Müşteri, YOLLA’ nın ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul eder.

3.7. Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar ile uygulama ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara aykırı davrandığının tespiti halinde, YOLLA Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

3.8. YOLLA’ nın sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Üye’ nin Uygulama aracılığıyla ve/veya dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle YOLLA doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.9. YOLLA, Üye’ den ya da teslimat yapılacak kişiden kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

3.10. Müşteri, Uygulama aracılığıyla ve/veya Uygulama dahilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak Hizmet Veren ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle YOLLA’ nın doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

3.11. Üye, Uygulama aracılığıyla YOLLA tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. Üye, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından YOLLA’ ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, YOLLA’ nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.12. Üye, Uygulama dahilinde bulunan, YOLLA ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

3.13. Üye, www.yolla.com.tr internet sitesini veya uygulamayı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.14. Üye, www.yolla.com.tr internet sitesini veya uygulamayı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.15. www.yolla.com.tr internet sitesinde veya uygulamada üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin YOLLA ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.

3.16. YOLLA’ nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.17. YOLLA, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.yolla.com.tr internet sitesinin veya uygulamanın kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden YOLLA’ dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, YOLLA’ yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutar. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın yargı makamlarına intikal ettirilmesi halinde, YOLLA’ nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.18. YOLLA, üyenin kişisel bilgileri resmi makamlar tarafından istendiğinde ya da yasal bir zorunluluk gereği veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya YOLLA’ ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) YOLLA ve YOLLA web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.19. YOLLA web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye YOLLA web sitesi'ne veya uygulamaya girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Teknik sorunlar sebebiyle uygulamaya erişimde yaşanan kesintilerden dolayı Üye/Müşteri’nin yaşayacağı sorunlardan da YOLLA sorumlu tutulamaz.

YOLLA, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üye yapılacak değişiklikleri şimdiden kabul eder.

3.20. YOLLA, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya YOLLA web sitesi'nde veya uygulamada kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.21. YOLLA’ nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, YOLLA 'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.22. Aşağıdaki ürünler “Yasaklı Ürün” olarak tanımlanmış olup, YOLLA uygulaması kapsamında taşınması ve teslim edilmesi mümkün değildir.

• Airbag ve ekipmanları

• Alkollü içecekler

• Ateşli silahlar ve bıçaklar

• Askeri Teçhizat

• Canlı Hayvan

• Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

• Dinleme cihazları

• Hisse senedi, tahvil, bono vb. kıymetli evrak

• İnsan Organları

• Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

• Kopya ve bandrolsüz ürünler

• Kültür ve Tabiat Varlıkları

• Maymuncuk ve kilit açıcılar

• Pornografik İçerikli Malzemeler

• Radar Dedektörleri

• Reçeteli İlaçlar, Lensler, Endikasyon Bilgisi İçeren Ürünler

• Resmi Kıyafetler ve Üniformalar

• Sahte veya Replika Ürünler

• Şans Oyunları Biletleri

• TV dekoderleri ve şifretli yayın çözücüler

• Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar

• Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler

• Yasaklı yayınlar

• Elektronik Kaykay

• Sertifikasız Tohumlar

• Ziynet eşyaları ve Külçe Altın

• Bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere taşınması yasaklanmış eşyaların taşınması sebebiyle doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ve dolaylı ve doğrudan bütün zararın tazmin yükümlülüğü Üye/Müşteri’ye aittir. Üye/Müşteri’nin işbu sözleşmeye aykırı davranışları ve Platform üzerinden faaliyetlerinin site için ve diğer kullanıcılar için bir risk oluşturduğunun tespiti halinde üyelik YOLLA tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

4.1 Veri Sorumlusu Sıfatıyla İşlenen Kişisel Veriler

YOLLA TEKNOLOJİ VE İNTERAKTİF HİZMETLER AŞ. veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki verileri, Uygulamaya kayıt esnasında toplayarak işbu üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işler:

4.1.1. Tanımlama bilgileri (ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi).

4.1.2. Kullandığınız mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi.

4.1.3. Kullandığınız mobil aygıttan edinilen konum bilgileri.

4.1.4. Teslimat sonunda Hizmet Veren’e verilen oylama bilgisi ve yorumlar.

4.1.5. Uygulama içindeki "Öneri ve Şikayet" bölümünde iletilen yorumlar.

4.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

YOLLA, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işler:

4.2.1. Kimliğinizi doğrulamak (Vermiş olduğunuz cep telefonu numarasına doğrulama kodu gönderme vasıtasıyla).

4.2.2. Müşteri desteği sağlamak ve sorun gidermek.

4.2.3. Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek.

4.2.4. Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek.

4.2.5. Hizmet Verenin, teslimatla ilgili olarak size ulaşması gerektiğinde sizi arayabilmesini sağlamak (Hizmet Verenler sizi arayabilmekte fakat telefon numaranız Hizmet Verenlere iletilmemektedir).

4.2.6. YOLLA, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan [email protected] adresine mail atarak vazgeçebilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Veri Güvenliği

4.3.1. Verileriniz güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Sunucularımızın bir kısmı Türkiye dışında bulunmaktadır. İşbu üyelik sözleşmesinin onaylanmasıyla beraber üyeler, verilerinin Türkiye dışındaki sunucularda bulundurulmasına açık izin vermiş sayılır. Uygulamaya bizzat belirlemiş olduğunuz şifreyle erişebilirsiniz ve şifreler sistemimizde geri çevrilemeyecek şekilde kodlanmış olarak tutulur. Şifrenizi güvende tutmak ve paylaşmamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak verilerin aktarılmasının halka açık internet üzerinden yapılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Verilerinizi korumak için şifrelenmiş bağlantı kullanmaktayız fakat veri aktarımı sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırıların riski sizin üzerinizdedir. Verileriniz sunucularımıza ulaştıktan sonra korunması ile ilgili her türlü güvenlik önlemi tarafımızca alınır.

4.3.2. YOLLA, yukarıda belirtilen istisna dışında, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça kişisel verileri ve/veya trafik verilerini ya da iletişim içeriğini sizin açık izniniz olmadan satmaz, kiralamaz, pazarlamaz veya başka bir suretle üçüncü kişilere aktarmaz.

4.4 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklar

4.4.1. Müşterilerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları aşağıda belirtilmiştir:

(i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

(ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

(iii) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

(iv) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

(v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

(vi) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek,

(vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

(viii) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek.

4.4.2. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz; talebiniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda bir dönüş yapılacaktır.

4.5. Verilere İlişkin Diğer Hükümler

4.5.1. Sistemimizde tutulan verilerinizin kopyasını, talep etmeniz halinde, gerekli güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra sizinle paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi, Uygulama üzerinde güncelleyebileceğiniz gibi müşteri hizmetlerimizi arayarak da güncelleme talebinde bulunabilirsiniz.

4.5.2. Servisimizi daha hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmeniz için oturum cookie (çerez)’lerini cihazınızda saklamaktayız. Dilerseniz, bu bilgilerin tutulmasını cihaz ayarlarınızda yapacağınız değişiklikle engelleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmanız durumunda YOLLA Uygulamasının tüm fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.

4.5.3. Gizlilik Politikası üzerinde zaman zaman değişiklik yapmak hakkımızı saklı tutarız. Herhangi bir değişiklik yapmamız durumunda bununla ilgili bilgi tarafınıza verilecektir.

5. DİĞER ŞARTLAR

5.1 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1.1. Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( Bundan böyle “YOLLA'nın telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) YOLLA’ ya aittir. Müşteri, YOLLA Hizmetleri'ni, YOLLA bilgilerini ve YOLLA’ nın telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Müşteri YOLLA’ nın izni olmaksızın, YOLLA’ nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.1.2. YOLLA’ nın, YOLLA Hizmetleri, YOLLA bilgileri, YOLLA telif haklarına tabi çalışmaları, YOLLA ticari markaları, YOLLA ticari görünümü veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

OLLA, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, Müşteri tarafından Uygulama üzerinden on-line kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

5.3. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda YOLLA, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, YOLLA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için YOLLA 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi; halk ayaklanması, doğal afet, isyan, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sabotaj, patlama, yangın, terörist saldırısı, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve YOLLA’ nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

5.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5.5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Koşullar, Müşteri’nin üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. YOLLA , Müşteri’nin işbu Koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve YOLLA Hizmetleri'ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.6. YOLLA’ NIN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Müşteri, işbu Koşullar dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, YOLLA 'nın kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; YOLLA’ yı yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

5.7. YÜRÜRLÜK

5 madde ve 6 sayfadan oluşan İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik olarak onay vermesi ve üye olması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

5.8. Ekler

Üyeler, sitede yayınlanan kural ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu ve tüm bu kural ve politikalara uygun hareket edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.